Czy chrześcijanin musi należeć do lokalnego kościoła? Adam Węgrzyk – Rzymian 16:1-2

Co Biblia mówi o przynależności wierzącego do lokalnego zboru? Czy Bóg oczekuje, aby chrześcijanie należeli do kościoła lokalnego? Czy członkostwo w lokalnym zborze jest biblijne? Czy przynależność do lokalnej wspólnoty osób wierzących jest wymagana czy dobrowolna? Jakie są cechy charakterystyczne biblijnego i zdrowego kościoła?

css.php