Przydatny dla Boga cz.2 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:19-22

Jak chrześcijanie realizują swoje powołanie w oczach Boga? W jaki sposób wierzący oddają chwałę Bogu? Na czym polega służba dla Pana? Jakie są cechy przydatnego sługi Bożego? Do czego Słowo Boże zobowiązuje pastorów? Jaka jest rola uświęcenia w służbie dla Boga? Czym jest fałszywa nauka i dlaczego należy jej unikać? W jaki sposób apostoł Paweł kończy swoją misję na tym świecie?

Przydatny dla Boga cz.2 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:19-22

Jak chrześcijanie realizują swoje powołanie w oczach Boga? W jaki sposób wierzący oddają chwałę Bogu? Na czym polega służba dla Pana? Jakie są cechy przydatnego sługi Bożego? Do czego Słowo Boże zobowiązuje pastorów? Jaka jest rola uświęcenia w służbie dla Boga? Czym jest fałszywa nauka i dlaczego należy jej unikać? W jaki sposób apostoł Paweł kończy swoją misję na tym świecie?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Przydatny dla Boga cz.2

Przydatny dla Boga cz.1 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:14-18

Jak chrześcijanie realizują swoje powołanie w oczach Boga? W jaki sposób wierzący oddają chwałę Bogu? Na czym polega służba dla Pana? Jakie są cechy przydatnego sługi Bożego? Do czego Słowo Boże zobowiązuje pastorów? Jakie jest główne zadanie i największa odpowiedzialność pastorów? Czym jest fałszywa nauka i dlaczego należy jej unikać? W jaki sposób apostoł Paweł kończy swoją misję na tym świecie? Dlaczego drugi list Pawła do Tymoteusza nazywany jest jego testamentem?

Przydatny dla Boga cz.1 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:14-18

Jak chrześcijanie realizują swoje powołanie w oczach Boga? W jaki sposób wierzący oddają chwałę Bogu? Na czym polega służba dla Pana? Jakie są cechy przydatnego sługi Bożego? Do czego Słowo Boże zobowiązuje pastorów? Jakie jest główne zadanie i największa odpowiedzialność pastorów? Czym jest fałszywa nauka i dlaczego należy jej unikać? W jaki sposób apostoł Paweł kończy swoją misję na tym świecie? Dlaczego drugi list Pawła do Tymoteusza nazywany jest jego testamentem?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Przydatny dla Boga cz.1

Wiara według Boga – Adam Węgrzyk – Mt 8:5-13

W jaki sposób Jezus rozumie wiarę w Niego? Dlaczego człowiek musi wierzyć w Jezusa? Jakie są konsekwencje wiary w Jezusa oraz odrzucenia Go? Jaki jest stosunek kalwinizmu do kazania na górze? Jak wygląda prawdziwy kalwinizm? W jaki sposób niektórzy chrześcijanie wyróżniają się spośród innych chrześcijan ich wyjątkową wiarą? Po czym poznać wyjątkowy rodzaj wiary? W jaki sposób powinniśmy postrzegać relację między wiarą, a uzdrowieniem? Dlaczego nie zawsze Bóg uzdrawia?

Wiara według Boga – Adam Węgrzyk – Mt 8:5-13

W jaki sposób Jezus rozumie wiarę w Niego? Dlaczego człowiek musi wierzyć w Jezusa? Jakie są konsekwencje wiary w Jezusa oraz odrzucenia Go? Jaki jest stosunek kalwinizmu do kazania na górze? Jak wygląda prawdziwy kalwinizm? W jaki sposób niektórzy chrześcijanie wyróżniają się spośród innych chrześcijan ich wyjątkową wiarą? Po czym poznać wyjątkowy rodzaj wiary? W jaki sposób powinniśmy postrzegać relację między wiarą, a uzdrowieniem? Dlaczego nie zawsze Bóg uzdrawia?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Wiara według Boga

Człowiek, którego zaskoczyło piekło – Adam Węgrzyk – Łk 16:19-31

Dlaczego religijni ludzie idą do piekła? Co Biblia mówi na temat piekła? W jaki sposób człowiek może uratować się przed piekłem? Jakie są niektóre cechy piekła? W jaki sposób Jezus nauczał o piekle? Dlaczego Jezus kładł tak wielki nacisk na rzeczywistość piekła? Dlaczego Słowo Boże jest wszystkim, czego potrzebuje człowiek?

css.php