Biblijna istota i życie Kościoła – Tomasz Krążek – Dz 1-2

W jaki sposób Słowo Boże przedstawia naturę Kościoła? Czym charakteryzuje się biblijny kościół? Jaka jest relacja pomiędzy uniwersalnym kościołem wierzących, a lokalnymi społecznościami wierzących? W jaki sposób Bóg postrzega swój kościół? Jakie są cechy charakterystyczne biblijnego kościoła? Czym charakteryzuje się życie prawdziwego, zdrowego, biblijnego zboru? Jakie są powszechne argumenty przeciwko angażowaniu się w lokalny kościół i dlaczego są one niebiblijne?

Biblijna istota i życie Kościoła – Tomasz Krążek – Dz 1-2

W jaki sposób Słowo Boże przedstawia naturę Kościoła? Czym charakteryzuje się biblijny kościół? Jaka jest relacja pomiędzy uniwersalnym kościołem wierzących, a lokalnymi społecznościami wierzących? W jaki sposób Bóg postrzega swój kościół? Jakie są cechy charakterystyczne biblijnego kościoła? Czym charakteryzuje się życie prawdziwego, zdrowego, biblijnego zboru? Jakie są powszechne argumenty przeciwko angażowaniu się w lokalny kościół i dlaczego są one niebiblijne?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Biblijna istota i życie Kościoła

Pastor Tomasz Krążek – 30 grudnia 2018 – Kościół Chrześcijański w Krakowie

Już 30 grudnia 2018 będziemy mieli wielki przywilej gościć w naszym kościele pastora Tomasza Krążka, który wygłosi dla nas Słowo Boże.

Tomasz Krążek założył zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bornem Sulinowie, którego był pastorem przez 13 lat. Obecnie jest misjonarzem tegoż zboru. Ukończył studia na kierunku magistra teologii w The Master’s Seminary w Los Angeles, a także odbył 5-miesięczny staż pastorski w kościele Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie DC, pod przywództwem Marka Devera. Jest także inicjatorem służby „Wierni Słowu”.

„Wierni Słowu” jest chrześcijańską inicjatywą, która istnieje w celu wyposażania kościoła Jezusa Chrystusa w narzędzia pomocne w kształtowaniu biblijnie zdrowych, chrystocentrycznych kościołów. Przedmiotowa działalność skupia się przede wszystkim na organizacji konferencji i szkoleń, oraz promowaniu różnego rodzaju materiałów o tematyce teologii teoretycznej i praktycznej.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z powyższą fundacją pod adresem http://www.wiernislowu.pl

CO NA TO BIBLIA? Święta Bożego Narodzenia – #3

Jakie znaczenie mają święta Bożego Narodzenia i jak należy je rozumieć w kontekście Słowa Bożego.

Fragmenty Biblii odnoszące się do tematu:

Ewangelia Łukasza 2:1-14

Ewangelia Mateusza 1:18-25

Ewangelia Jana 3:16-18

Księga Izajasza 9:1-6

2 List do Koryntian 5:21

List do Rzymian 3:9-31

List do Galacjan 1:4

List do Efezjan 2:8-10

List do Filipian 2:6-8

Narodziny Zbawiciela – Adam Węgrzyk – Łk 2:1-14

Jakie jest prawdziwe znaczenie narodzin Jezusa? Skąd wzięły się zwyczaje świąteczne? Dlaczego narodzenie Jezusa jest tak wyjątkowe? Jakie okoliczności towarzyszyły temu wydarzeniu? Jakie jest tło historyczne narodzin Jezusa? Jakie tytuły należą do Jezusa?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Narodziny Zbawiciela

Celibat według Boga – Adam Węgrzyk – 1 Kor 7:28-40

Czym jest celibat? Jak rozpoznać powołanie do życia w celibacie? Kiedy chrześcijanin powinien wziąć ślub? Kto i dlaczego powinien rozważyć bycie singlem? Z czym wiąże się małżeństwo? Jaki jest stosunek małżeństwa do bycia singlem? Jaką rolę w kościele mają wierzący, którzy nie wstąpili w związek małżeńśki? Jak powinniśmy postrzegać singli w zborze?

Celibat według Boga – Adam Węgrzyk – 1 Kor 7:28-40

Czym jest celibat? Jak rozpoznać powołanie do życia w celibacie? Kiedy chrześcijanin powinien wziąć ślub? Kto i dlaczego powinien rozważyć bycie singlem? Z czym wiąże się małżeństwo? Jaki jest stosunek małżeństwa do bycia singlem? Jaką rolę w kościele mają wierzący, którzy nie wstąpili w związek małżeńśki? Jak powinniśmy postrzegać singli w zborze?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Celibat według Boga

css.php