Przydatny dla Boga cz.3 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:23-26

Co znaczy bycie przydatnym sługą według Boga? Jak Słowo Boże definiuje użytecznego sługę Bożego? Dlaczego chrześcijanie powinni dążyć do bycia przydatnymi dla Boga? W jaki sposób chrześcijanie oddają chwałę Bogu? Jaka jest relacja między byciem przydatnym sługą Bożym, a głoszeniem ewangelii niewierzącym? Jaka jest relacja między Bożą suwerennością w zbawieniu człowieka, a ludzką odpowiedzialnością? Jakie są cechy charakterystyczne wierzącego, który prawdziwie jest przydatny w planach Bożych?

Przydatny dla Boga cz.3 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:23-26

Co znaczy bycie przydatnym sługą według Boga? Jak Słowo Boże definiuje użytecznego sługę Bożego? Dlaczego chrześcijanie powinni dążyć do bycia przydatnymi dla Boga? W jaki sposób chrześcijanie oddają chwałę Bogu? Jaka jest relacja między byciem przydatnym sługą Bożym, a głoszeniem ewangelii niewierzącym? Jaka jest relacja między Bożą suwerennością w zbawieniu człowieka, a ludzką odpowiedzialnością? Jakie są cechy charakterystyczne wierzącego, który prawdziwie jest przydatny w planach Bożych?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Przydatny dla Boga cz. 3

css.php