Suwerenne działanie Boga – Dawid Kozioł – 1 Król. 16-17

W jaki sposób należy rozumieć okoliczności służby proroka Eliasza pośród narodu Izraela? Dlaczego Bóg zwleka z osądzeniem człowieka za grzech? Jak Bóg ukazuje swoją wierność, mądrość, chwałę i moc w służbie Eliasza? Jak chrześcijanie powinni zrozumieć realizację Bożych planów w cierpieniu i trudnych sytuacjach?

Suwerenne działanie Boga – Dawid Kozioł – 1 Król. 16-17

W jaki sposób należy rozumieć okoliczności służby proroka Eliasza pośród narodu Izraela? Dlaczego Bóg zwleka z osądzeniem człowieka za grzech? Jak Bóg ukazuje swoją wierność, mądrość, chwałę i moc w służbie Eliasza? Jak chrześcijanie powinni zrozumieć realizację Bożych planów w cierpieniu i trudnych sytuacjach?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Suwerenne działanie Boga

Przypowieść o Miłosiernym Ojcu cz.3 – Adam Węgrzyk – Łk 15:25-32

Jakie jest prawdziwe znaczenie przypowieści o synu marnotrawnym? Dlaczego i w jakich okoliczność Jezus opowiedział tę przypowieść? Co czyni tę przypowieść tak ważną? Jaka jest relacja zachowania młodszego syna do grzesznika i jego postępowania? Jaką rolę odgrywa starszy syn i kogo przedstawia? W jaki sposób przypowieść o miłosiernym Ojcu ukazuje aspekty zbawienia człowieka przez Boga?

css.php