Życie w wolności Chrystusowej – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:1-6/

 

Czym jest wolność Chrystusowa? W jaki sposób objawia się ona w życiu wierzącego? Do czego zobowiązuje wolność dana przez Boga? Czy wolność Chrystusowa oznacza wolność absolutną? Dlaczego zbawienie człowieka jest wyłącznie z łaski Bożej? Dlaczego wszelkie legalistyczne systemy nie mogą nigdy dać człowiekowi zbawienia i wolności?

Dzieci Obietnicy – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 4:21-31/

 

W jaki sposób zbawienie z łaski Bożej było już wcześniej ukazane w Starym Testamencie? Czy Biblia zawiera jakiekolwiek alegorie? Czym jest przypowieść? Jak należycie interpretować Biblię? W jaki sposób treść listu do Galacjan ukazuje niedorzeczność działań ekumenicznych?

css.php