Życie w wolności Chrystusowej – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:1-6/

 

Czym jest wolność Chrystusowa? W jaki sposób objawia się ona w życiu wierzącego? Do czego zobowiązuje wolność dana przez Boga? Czy wolność Chrystusowa oznacza wolność absolutną? Dlaczego zbawienie człowieka jest wyłącznie z łaski Bożej? Dlaczego wszelkie legalistyczne systemy nie mogą nigdy dać człowiekowi zbawienia i wolności?

css.php