Powołani do świętości – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:16-26/

 

Biblijne zrozumienie świętości. Dlaczego chrześcijanie są powołani do świętości? Czym są uczynki ciała? Czym jest owoc Ducha Świętego? W jaki sposób i dlaczego Biblia rażąco kontrastuje obie te rzeczywistości? Do czego wezwani są chrześcijanie? Co oznacza postępować według Ducha? Co oznacza żyć według ciała? Czy zbawienie skutkuje w przemianie życia człowieka?

Kolejne spotkanie z cyklu Biblijna kobieta – Zapraszamy!

 

Kościół Chrześcijański w Krakowie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Biblijna kobieta.

 

List do Tytusa, rozdział 2, wersy: 3.4.5

„starsze kobiety mają…dawać dobry przykład; niech pouczają młodsze kobiety…aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.”

• pragniesz bliższej przyjaźni z kobietami, które kochają Jezusa?
• tęsknisz za kimś, kto zachęciłby cię w wierze i umocnił, aby żyć na chwałę Boga?
• chciałabyś wiedzieć, czego Bóg oczekuje od biblijnej kobiety?
• chciałabyś wiedzieć, jak wprowadzić w życie biblijne nauczanie dotyczące kobiecości?

Jeśli tak, zapraszamy na spotkanie!

 

Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w spotkaniu, proszone są o potwierdzenie swojej obecności pisząc email na adres:

[email protected] .

Będzie to bardzo pomocne w zorganizowaniu odpowiedniej ilości miejsc dla osób uczestniczących.

 

Wszelkie pytania, dotyczące spotkań, można kierować na powyższy adres e-mail

Termin: 21 września 2019r., godzina 10:00.

Przewidywany czas zakończeniagodzina 13:00

Temat spotkania: Samokontrola w życiu biblijnej kobiety

Miejsce spotkania: Informacja udzielona po zgłoszeniu uczestnictwa

 


 

Biblia przedstawia Boży plan dla prawdziwej kobiecości, który dotyczy wszystkich kobiet – w każdym wieku i na każdym etapie życia – młode, starsze, zamężne, samotne, rozwiedzione, wdowy, z dziećmi, bez dzieci itp. Ten Boży plan dotyczy kobiet z każdym rodzajem osobowości, o każdym poziomie wykształcenia, o każdym rodzaju kariery,
o każdym statusie społecznym, z każdej kultury i narodowości. Boży plan jest ponadczasowy i nie jest uwarunkowany lub zależny od zwyczajów, czasu lub okoliczności.

 

” Jesteśmy powołane, aby być kobietami. Fakt, że jestem kobietą nie czyni mnie chrześcijanką innego rodzaju, lecz fakt że jestem chrześcijanką czyni mnie kobietą innego rodzaju. “

  • Elisabeth Elliot

Duchowy dysonans – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:13-15/

 

Jaka jest rola uświęcenia w życiu chrześcijanina? Dlaczego świętość ma tak wielkie znaczenie dla Boga i dlaczego powinna mieć tak samo wielkie znaczenie dla wierzących? W jaki sposób wyraża się wolność Chrystusowa w życiu osób zbawionych? Dlaczego służenie innym w miłości jest kluczową cechą charakterystyczną tych, którzy należą do Jezusa? Zwodniczość i fałszywość herezji „łatwego wierzenia”.

Wrogowie Ewangelii – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:7-12/

 

W jaki sposób działają fałszywi nauczyciele? Czym charakteryzują się fałszywi nauczyciele? Dlaczego głoszą nauki, które nie są zgodne ze Słowem Bożym? Co czyni, że są oni tak skuteczni? W jaki sposób należy reagować na fałszywe nauczanie? Jak należy traktować zwodzicieli, którzy głoszą falszywą Ewangelię?

Nie igraj z grzechem – Sorin Prodan /Księga Genesis 12:10-20/

 

Sorin Prodan jest pastorem kościoła w Braszowie (Rumunia), oraz dyrektorem organizacji misyjnej HeartCry na wschodnią Europę, skupionej na zakładaniu biblijnych kościołów. Sorin zajmuje się wspieraniem, szkoleniem i nauczaniem misjonarzy HeartCry w ewangelizowaniu, biblijnym uczniostwie, oraz biblijnym zakładaniu zborów.

W przedmiotowym kazaniu, Sorin Prodan naucza – w oparciu o I Księgę Mojżeszową 12 i przykład Abrahama – dlaczego ignorowanie pozornie niewielkich grzechów w życiu chrześcijanina, przynosi katastrofalne skutki. Wnikliwa analiza powyższego fragmentu, pozwala zrozumieć to w jakiej reacji na grzech Bóg oczekuje od chrześcijan.

css.php