Abyś nie zginął – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:12-15/

 

Dlaczego Jezus musiał być ukrzyżowany? Jaki jest ostateczny los człowieka?Jakie znaczenie ma wywyższenie węża na pustyni przez Mojżesza?W jaki sposób należy rozmawiać z ludźmi, którzy są zwiedzeni co do swojej wiary? W jaki sposób realizuje się Boże zbawienie w życiu człowieka i jakie są jego skutki?

Ludzka odpowiedzialność w Bożej suwerenności – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:8-11/

 

Czy człowiek ma wolną wolę? Czy jest wolna wola?Z czym wiąże się suwerenność Boga? Dlaczego człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem i zda sprawę Bogu ze swojego życia? Jaka jest zależność i relacja między suwerennością Bożą, a odpowiedzialnością człowieka? Dlaczego człowiek jest zobowiązany przyjść do Boga mimo swojej niezdolności by to uczynić? W jaki sposób ewangelizował Jezus i apostołowie?

Ludzka odpowiedzialność w Bożej suwerenności – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:8-11/

Czy człowiek ma wolną wolę? Czy jest wolna wola?Z czym wiąże się suwerenność Boga? Dlaczego człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem i zda sprawę Bogu ze swojego życia? Jaka jest zależność i relacja między suwerennością Bożą, a odpowiedzialnością człowieka? Dlaczego człowiek jest zobowiązany przyjść do Boga mimo swojej niezdolności by to uczynić? W jaki sposób ewangelizował Jezus i apostołowie?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Ludzka odpowiedzialność w Bożej suwerenności

Zbawienie człowieka pomimo człowieka – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:1-7

 

Czym jest biblijna doktryna nowonarodzenia? Dlaczego nowonarodzenie jest dziełem wyłącznie samego Boga? Jaka jest natura nowego narodzenia? W jaki sposób Bóg zbawia człowieka? Dlaczego człowiek nie ma najmniejszego wpływu z swoje zbawienie? Dlaczego, mimo bezradności człowieka aby zbawić samego siebie, człowiek wciąż jest zobowiązany przyjść do Boga? Jakie jest znaczenie wizyty Nikodema u Jezusa?

Zbawienie człowieka pomimo człowieka – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:1-7

Czym jest biblijna doktryna nowonarodzenia? Dlaczego nowonarodzenie jest dziełem wyłącznie samego Boga? Jaka jest natura nowego narodzenia? W jaki sposób Bóg zbawia człowieka? Dlaczego człowiek nie ma najmniejszego wpływu z swoje zbawienie? Dlaczego, mimo bezradności człowieka aby zbawić samego siebie, człowiek wciąż jest zobowiązany przyjść do Boga? Jakie jest znaczenie wizyty Nikodema u Jezusa?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Zbawienie człowieka pomimo człowieka

Wymagana Żarliwość – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 2:12-25/

 

Jakie znaczenie ma oczyszczenie świątyni przez Jezusa? Dlaczego Jezus wygonił handlarzy ze świątyni? W jaki sposób Jezus kolejny raz dowodzi że jest Bogiem? W jaki sposób Bóg oczekuje oddawania mu czci? Czym charakteryzuje się niewłaściwe chwalenie Boga? Jak żarliwość Jezusa o dom Boży uczy chrześcijan, aby nie byli obojętni wobec czczenia Boga w niewłaściwy sposób w zborach ewangelikalnych?

css.php