Wymagana Żarliwość – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 2:12-25/

 

Jakie znaczenie ma oczyszczenie świątyni przez Jezusa? Dlaczego Jezus wygonił handlarzy ze świątyni? W jaki sposób Jezus kolejny raz dowodzi że jest Bogiem? W jaki sposób Bóg oczekuje oddawania mu czci? Czym charakteryzuje się niewłaściwe chwalenie Boga? Jak żarliwość Jezusa o dom Boży uczy chrześcijan, aby nie byli obojętni wobec czczenia Boga w niewłaściwy sposób w zborach ewangelikalnych?

css.php