Albowiem Bóg – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:16/ ✔✔✔

 

W jaki sposób należy interpretować najbardziej znany i najczęściej cytowany wers w całej Biblii? Jaka jest Boża miłość? Czy Bóg kocha wszystkich ludzi? Jakie znaczenie ma fakt, że Biblia jest jedynym i w pełni wystarczalnym autorytetem w sprawach wiary? Co znaczy uwierzyć w Jezusa? W jaki sposób to czy osoba wierzy w Jezusa, determinuje to gdzie osoba spędzi wieczność?

Rozkojarzenie – Don Currin /Ewangelia Mateusza 6:19-34/ 🛡🛡🛡

 

Niesamowicie pomocne kazanie pastora Dona Currina odnoszące się do codziennych nawyków i praktyk chrześcijan, które stanowią regularne rozproszenie i rozkojarzenie ich myśli od Chrystusa. Pastor Don Currin, w oparciu o fragment kazania na górze, ukazuje nauczanie Jezusa o konieczności poświęcenia całego swojego życia chrześcijańskiego Królestwu Bożemu.

Nowe życie – Adam Urban /list do Kolosan 3:1-25/

 

Co znaczy być nowym człowiekiem w Chrystusie? Co Biblia mówi na temat odrodzenia duchowego człowieka? Jak wygląda życie człowieka, który narodził się na nowo? Jaka jest nowa rzeczywistość w Chrystusie? Jaka powinna być motywacja do wyzbywania się grzesznych zachowań?

Zwykły Kościół Niezwykłego Boga – Adam Węgrzyk /Dzieje apostolskie 2:42-47/ ✴✴✴

 

Czym jest Kościół Boży? Jakie cechy charakterystyczne ma biblijny kościoł lokalny?Czy ilość członków w zborze jest oznaką wzrostu kościoła? Z czym wiąże się niewłaściwie rozumiana idea zboru lokalnego? Czego wymaga Bóg od swojego Kościoła? Jakie są nadużycia w zborach lokalnych? Jaka jest rola kościoła na tym świecie? Esencja życia zboru lokalnego.

css.php