Abyś nie zginął – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:12-15/

Dlaczego Jezus musiał być ukrzyżowany? Jaki jest ostateczny los człowieka?Jakie znaczenie ma wywyższenie węża na pustyni przez Mojżesza?W jaki sposób należy rozmawiać z ludźmi, którzy są zwiedzeni co do swojej wiary? W jaki sposób realizuje się Boże zbawienie w życiu człowieka i jakie są jego skutki?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Abyś nie zginął