Bez narzekania – Adam Węgrzyk /List do Filipian 2:13-18/

 

Dlaczego chrześcijanie nie mogą narzekać? Jak pokora Chrystusa kształtuje życie wierzących pośród złego pokolenia?