Bogactwo Chrystusowe – Adam Węgrzyk – Ef 1:15-23

W jaki sposób Biblia opisuje błogosławieństwa związane ze zbawieniem człowieka? Jak należy rozumieć łaskę zbawienia w Chrystusie? Czym jest dziedzictwo Boże dla wierzących? Kim są święci? Jak Słowo Boże definiuje bogactwa, które wierzący mają w Chrystusie?