Światłość Boga – Adam Węgrzyk /Jana 1:6-13/

 

Jezus Chrytus jako Światłość Boga. Co znaczy, że Druga Osoba Trójjedynego Boga jest Światłością? Jaka jest relacja między Światłością Bożą, a ludzkością? Jakie są świadectwa dotyczące osoby Jezusa Chrytusa? Po czym poznać człowieka posłanego przez Boga? Jaka jest rola głoszenia Słowa Bożego w Bożym planie zbawienia człowieka?

Nie oszukuj siebie – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 6:6-10/

 

W jaki sposób chrześcijanie oszukują samych siebie? W jaki sposób nasze postępowanie może prowadzić do naśmiewania się z Boga? Co Biblia mówi na temat wspierania finansowego osób, które głoszą Słowo Boże? Co oznacza siać dla ciała i siać dla Ducha? Dlaczego powinniśmy dobrze czynić wszystkim, szczególnie domownikom wiary?