Życie z wiary – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 3:6-14/

 

Dlaczego człowiek żyć będzie jedynie z wiary w Jezusa Chrystusa? W jaki sposób zbawienie z wiary zostało zapowiedziane już w Starym Testamencie? Co to znaczy, że Chrystus stał się przekleństwem na krzyżu i z czym to się wiąże dla człowieka? Dlaczego zbawienie nie może odbywać się poprzez spełnianie uczynków?

Rozumna wiara – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 3:1-5/

 

Czy chrześcijanin może być omamiony? Co oznacza bycie nierozumnym wierzącym? W jaki sposób należy uważać na zwodnicze nauczanie i praktyki? Czym charakteryzuje się prawdziwe zbawienie? Jakie są niebezpieczeństwa, które mogą spotkać wierzących?

Tylko przez wiarę – Adam Węgrzyk /List do Galacjan 2:15-21/

 

Dlaczego zbawienie musi być tylko przez wiarę w Jezusa? Czym jest i co oznacza biblijna doktryna usprawiedliwienia? W jaki sposób Bóg zbawia człowieka? Dlaczego człowiek nie może być zbawiony poprzez spełnianie uczynków? Co ma miejsce w momencie, kiedy Bóg usprawiedliwia człowieka? Jaka jest biblijna definicja chrześcijanina? Co znaczy być ukrzyżowanym z Chrystusem?

Rekomendacja książki: Usprawiedliwienie i Odrodzenie – Charles Leiter

 

“Człowiek jest albo w 100% usprawiedliwiony albo potępiony. Załóżmy, że mamy do czynienia z mordercą, który jest oskarżony o popełnienie siedmiu zabójstw, ale zostaje skazany tylko za jedno. To nie zmienia faktu, że jest skazanym człowiekiem! Drogi czytelniku, jeśli popełniłeś w swoim życiu choć jeden grzech, za który musisz zapłacić, to wiedz, że czeka na ciebie wieczne potępienie! Dla osoby zbawionej nie ma potępienia. Absolutnie żadnego!”

Prawda Ewangelii – Adam Węgrzyk /List do Galacjan 2:11-14/

 

Czym jest prawda ewangelii? Dlaczego apostoł Paweł walczył o tę prawdę ewangelii? Na czym polegała konfrontacja Pawła z apostołem Piotrem? Dlaczego Piotr chciał się przypodobać ludziom? Jaki wpływ na życie chrześcijanina ma pragnienie bycia uznanym przez ludzi? Jaka jest relacja między głoszeniem ewangelii, a zabieganiem o akceptację ludzi?