Wrogowie Ewangelii – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:7-12/

 

W jaki sposób działają fałszywi nauczyciele? Czym charakteryzują się fałszywi nauczyciele? Dlaczego głoszą nauki, które nie są zgodne ze Słowem Bożym? Co czyni, że są oni tak skuteczni? W jaki sposób należy reagować na fałszywe nauczanie? Jak należy traktować zwodzicieli, którzy głoszą falszywą Ewangelię?

Nie igraj z grzechem – Sorin Prodan /Księga Genesis 12:10-20/

 

Sorin Prodan jest pastorem kościoła w Braszowie (Rumunia), oraz dyrektorem organizacji misyjnej HeartCry na wschodnią Europę, skupionej na zakładaniu biblijnych kościołów. Sorin zajmuje się wspieraniem, szkoleniem i nauczaniem misjonarzy HeartCry w ewangelizowaniu, biblijnym uczniostwie, oraz biblijnym zakładaniu zborów.

W przedmiotowym kazaniu, Sorin Prodan naucza – w oparciu o I Księgę Mojżeszową 12 i przykład Abrahama – dlaczego ignorowanie pozornie niewielkich grzechów w życiu chrześcijanina, przynosi katastrofalne skutki. Wnikliwa analiza powyższego fragmentu, pozwala zrozumieć to w jakiej reacji na grzech Bóg oczekuje od chrześcijan.

Życie w wolności Chrystusowej – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:1-6/

 

Czym jest wolność Chrystusowa? W jaki sposób objawia się ona w życiu wierzącego? Do czego zobowiązuje wolność dana przez Boga? Czy wolność Chrystusowa oznacza wolność absolutną? Dlaczego zbawienie człowieka jest wyłącznie z łaski Bożej? Dlaczego wszelkie legalistyczne systemy nie mogą nigdy dać człowiekowi zbawienia i wolności?

Dzieci Obietnicy – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 4:21-31/

 

W jaki sposób zbawienie z łaski Bożej było już wcześniej ukazane w Starym Testamencie? Czy Biblia zawiera jakiekolwiek alegorie? Czym jest przypowieść? Jak należycie interpretować Biblię? W jaki sposób treść listu do Galacjan ukazuje niedorzeczność działań ekumenicznych?