Przypowieść o zarządcy – Adam Węgrzyk – Ewangelia Łukasza 16:1-13

Jakie jest prawdziwe znaczenie przypowieści o zarządcy? Czym jest „niesprawiedliwa mamona”? W jaki sposób chrześcijanin musi postrzegać pieniądze? W jaki sposób Bóg oczekuje, aby wierzący rozporządzali pieniędzmi? Do kogo, tak naprawdę, należą pieniądze oraz wszystko co mamy? Dlaczego nie można służyć dwóm panom? Co Jezus miał na myśli mówiąc o byciu wiernym „w małym”?

 

Przypowieść o zarządcy – Adam Węgrzyk – Ewangelia Łukasza 16:1-13

Jakie jest prawdziwe znaczenie przypowieści o zarządcy? Czym jest „niesprawiedliwa mamona”? W jaki sposób chrześcijanin musi postrzegać pieniądze? W jaki sposób Bóg oczekuje, aby wierzący rozporządzali pieniędzmi? Do kogo, tak naprawdę, należą pieniądze oraz wszystko co mamy? Dlaczego nie można służyć dwóm panom? Co Jezus miał na myśli mówiąc o byciu wiernym „w małym”?

 

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

Przypowieść o zarządcy

Prześladowani za wiarę w Jezusa – Już w niedzielę 30 września!

Już w najbliższą niedzielę w Kościele Chrześcijańskim w Krakowie, będziemy mieli przywilej gościć naszego brata Piotra Żądło, który podzieli się z nami aktualnymi informacjami dotyczącymi prześladowanych chrześcijan. Pamiętajmy słowa apostoła Pawła, który powiedział do wierzących w Tesaloniczan:

„bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.”

 

I właśnie dlatego, że wiara nie jest rzeczą wszystkich, chrześcijanie w różnych regionach świata cierpią prześladowania. Słowo Boże napomina nas, abyśmy nie byli opieszali i obojętni na trudy i prześladowania, przez które przechodzą nasi wierzący bracia i siostry na całym świecie. List do Hebrajczyków 13:3 mówi nam:

 

„Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.”

 

Bogu nie jest obojętne to, że wierzący znoszą prześladowania. Z tego powodu również nam, ten fakt nie może być obojętny. Nie każdy może finansowo wesprzeć prześladowanych bohaterów wiary, ale każdy może za nich się modlić.

 

Zapraszamy w najbliższą niedzielę, gdy brat Piotr będzie dzielił się z nami tym co widzi i słyszy wśród prześladowanych wierzących których regularnie odwiedza i wspiera.

 

 

 

Tam, gdzie mieszka Bóg cz.2 – Adam Węgrzyk – Księga Objawienia 21:4-8

Co Biblia mówi na temat nieba? Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina w perspektywie nieba? Dlaczego niebo jest tak wspaniałe? Jaka jest relacja między oczekiwaniem nieba, a uświęceniem? Czym jest Nowe Niebo i Nowa Ziemia? Czym jest Nowe Jeruzalem? W jaki sposób człowiek może pójść do nieba, a w jaki sposób człowiek nie może dostać się do nieba? Kto i dlaczego na pewno nie dostanie się do nieba?

Tam, gdzie mieszka Bóg cz.2 – Adam Węgrzyk – Księga Objawienia 21:4-8

Co Biblia mówi na temat nieba? Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina w perspektywie nieba? Dlaczego niebo jest tak wspaniałe? Jaka jest relacja między oczekiwaniem nieba, a uświęceniem? Czym jest Nowe Niebo i Nowa Ziemia? Czym jest Nowe Jeruzalem? W jaki sposób człowiek może pójść do nieba, a w jaki sposób człowiek nie może dostać się do nieba? Kto i dlaczego na pewno nie dostanie się do nieba?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

Tam, gdzie mieszka Bóg cz.2

Tam, gdzie mieszka Bóg cz.1 – Adam Węgrzyk – Księga Objawienia 21:1-3

Co Biblia mówi na temat nieba? Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina w perspektywie nieba? Dlaczego niebo jest tak wspaniałe? Jaka jest relacja między oczekiwaniem nieba, a uświęceniem? Czym jest Nowe Niebo i Nowa Ziemia? Czym jest Nowe Jeruzalem? W jaki sposób człowiek może pójść do nieba, a w jaki sposób człowiek nie może dostać się do nieba?

Tam, gdzie mieszka Bóg cz.1 – Adam Węgrzyk – Księga Objawienia 21:1-3

Co Biblia mówi na temat nieba? Jak powinno wyglądać życie chrześcijanina w perspektywie nieba? Dlaczego niebo jest tak wspaniałe? Jaka jest relacja między oczekiwaniem nieba, a uświęceniem? Czym jest Nowe Niebo i Nowa Ziemia? Czym jest Nowe Jeruzalem? W jaki sposób człowiek może pójść do nieba, a w jaki sposób człowiek nie może dostać się do nieba?

 

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

 

Tam, gdzie mieszka Bóg cz.1

Słowo Boże, a ludzka tradycja – Adam Węgrzyk – Marka 7:1-13

Dlaczego Biblia jest jedynym i w pełni wystarczalnym autorytetem w sprawach wiary? Kiedy tradycja ludzka może być użyteczna, a kiedy należy ją odrzucić? Jak Bóg postrzega wiarę zbudowaną na ludzkiej tradycji, a nie na Słowie Bożym? W jaki sposób Bóg chce być czczony przez człowieka? Co czyni nasze wychwalanie Boga wartościowym, a co próżnym? Jak wygląda religijna hipokryzja?

Słowo Boże, a ludzka tradycja – Adam Węgrzyk – Marka 7:1-13

Dlaczego Biblia jest jedynym i w pełni wystarczalnym autorytetem w sprawach wiary? Kiedy tradycja ludzka może być użyteczna, a kiedy należy ją odrzucić? Jak Bóg postrzega wiarę zbudowaną na ludzkiej tradycji, a nie na Słowie Bożym? W jaki sposób Bóg chce być czczony przez człowieka? Co czyni nasze wychwalanie Boga wartościowym, a co próżnym? Jak wygląda religijna hipokryzja?

 

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

 

Słowo Boże, a ludzka tradycja

css.php