Krzyż Jezusa- Adam Węgrzyk – Ewangelia Jana 19:28-30

Jakie jest prawdziwe znaczenie ukrzyżowania Jezusa? Jak wyglądały ostatnie chwile Jezusa przez śmiercią? Dlaczego Jezus zmarł na krzyżu? Jak wyglądało ukrzyżowanie za czasów Jezusa? Skąd wzięła się egzekucja poprzez ukrzyżowanie? Jaką wartość ma ukrzyżowanie Jezusa w oczach wierzących i niewierzących? Co Biblia mówi na temat relacji między proroctwami Starego Testamentu, a śmiercią Jezusa Chrystusa?

Samozwiedzenie – Adam Węgrzyk – List Jakuba 1:22-27

Biblijne testy autentyczności zbawczej wiary według Jakuba. Jak uniknąć oszukiwania samego siebie w kwestii zbawienia? Dlaczego samozwiedzenie jest tak niebezpieczne? Jaka jest relacja między słuchaniem Słowa Bożego, a wykonywaniem Słowa Bożego? Co powstrzymuje nas od wykonywania Słowa Bożego? Jak ważne jest wykonywanie Słowa Bożego?

Chrześcijański priorytet – Adam Węgrzyk – Łk 10:38-42

W jaki sposób należy rozumieć historię Marty i Marii? Co Biblia mówi na temat priorytetów w życiu chrześcijanina? Na co należy zwrócić największą uwagę w codziennym życiu chrześcijańskim? Gdzie Marta popełniła błąd, oraz dlaczego Maria stała się przykładem godnym naśladowania dla wszystkich wierzących?

Bogactwo Chrystusowe – Adam Węgrzyk – Ef 1:15-23

W jaki sposób Biblia opisuje błogosławieństwa związane ze zbawieniem człowieka? Jak należy rozumieć łaskę zbawienia w Chrystusie? Czym jest dziedzictwo Boże dla wierzących? Kim są święci? Jak Słowo Boże definiuje bogactwa, które wierzący mają w Chrystusie?

Biblijna istota i życie Kościoła – Tomasz Krążek – Dz 1-2

W jaki sposób Słowo Boże przedstawia naturę Kościoła? Czym charakteryzuje się biblijny kościół? Jaka jest relacja pomiędzy uniwersalnym kościołem wierzących, a lokalnymi społecznościami wierzących? W jaki sposób Bóg postrzega swój kościół? Jakie są cechy charakterystyczne biblijnego kościoła? Czym charakteryzuje się życie prawdziwego, zdrowego, biblijnego zboru? Jakie są powszechne argumenty przeciwko angażowaniu się w lokalny kościół i dlaczego są one niebiblijne?

CO NA TO BIBLIA? Święta Bożego Narodzenia – #3

Jakie znaczenie mają święta Bożego Narodzenia i jak należy je rozumieć w kontekście Słowa Bożego.

Fragmenty Biblii odnoszące się do tematu:

Ewangelia Łukasza 2:1-14

Ewangelia Mateusza 1:18-25

Ewangelia Jana 3:16-18

Księga Izajasza 9:1-6

2 List do Koryntian 5:21

List do Rzymian 3:9-31

List do Galacjan 1:4

List do Efezjan 2:8-10

List do Filipian 2:6-8