Wymagana Żarliwość – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 2:12-25/

 

Jakie znaczenie ma oczyszczenie świątyni przez Jezusa? Dlaczego Jezus wygonił handlarzy ze świątyni? W jaki sposób Jezus kolejny raz dowodzi że jest Bogiem? W jaki sposób Bóg oczekuje oddawania mu czci? Czym charakteryzuje się niewłaściwe chwalenie Boga? Jak żarliwość Jezusa o dom Boży uczy chrześcijan, aby nie byli obojętni wobec czczenia Boga w niewłaściwy sposób w zborach ewangelikalnych?

Manifest Chwały Jezusa – Adam Węgrzyk /Jana 2:1-11/

 

Co naprawdę wydarzyło się na weselu w Kanie Galilejskiej? Jakie znaczenie ma fakt przemiany wody w wino przez Jezusa? W jaki sposób Jezus widział swoją relację z jego matką Marią? W jaki sposób chrześcijanie powinni postrzegać matkę Jezusa?

Znaleźliśmy Mesjasza – Adam Węgrzyk /Jana 1:38-51/

 

W jaki sposób reakcja apostołów na wieść o Baranku który gładzi grzechy świata, staje się normatywnym, ponadczasowych przykładem do naśladowania dla każdego człowieka? Jak wyglądały okoliczności, w których Jezus wybierał swoich uczniów? W jaki sposób apostołowie składają niepodważalne świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, który gładzi grzechy człowieka?

Świadectwo o Jezusie – Adam Węgrzyk /Jana 1:19-37/

 

W jaki sposób Jan Chrzciciel zaświadczał o Jezusie? Dlaczego świadectwo o Jezusie, które pochodzi od Boga i od człowieka ma istotne znaczenie? Z czym wiąże się prawda, że Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata? Co oznacza, że Jezus chrzci Duchem Świętym? Jaka powinna być reakcja ludzi, którzy dowiadują się, że Jezus jest Zbawicielem?

Bóg Objawiony – Adam Węgrzyk /Jana 1:15-18/

 

Jakie są konsekwencje tego, że Bóg stał się człowiekiem? Z czym wiąże się wcielenie Jezusa Chrytusa? Na czym polega wyjątkowość chwały Jezusa Chrystusa? Dlaczego inkarnacja Syna Bożego stanowi inaugurację zupełnie nowej ery w dziejach ludzkości? Jaka jest różnica między Mojżeszem, a Jezusem? W jaki sposób Jezus prawdziwie objawił nam jaki jest Bóg?

Bóg człowiek – Adam Węgrzyk /Jana 1:14/

 

Szczegółowe rozważanie wcielenia Jezusa Chrystusa. Co znaczy, że Słowo stało się ciałem? Jak historia kościoła odnosi się do tej prawdy? Jak należy postrzegać osobę Jezusa Chrystusa? Jaka jest relacja między tym, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem? Jakie znaczenie mają pierwsze 4 sobory powszechne Kościoła dla zrozumienia natury i osoby Jezusa Chrystusa? Dlaczego chrześcijanin nie może być obojętny wobec historii kościoła?