Światłość Boga – Adam Węgrzyk /Jana 1:6-13/

 

Jezus Chrytus jako Światłość Boga. Co znaczy, że Druga Osoba Trójjedynego Boga jest Światłością? Jaka jest relacja między Światłością Bożą, a ludzkością? Jakie są świadectwa dotyczące osoby Jezusa Chrytusa? Po czym poznać człowieka posłanego przez Boga? Jaka jest rola głoszenia Słowa Bożego w Bożym planie zbawienia człowieka?

Nie oszukuj siebie – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 6:6-10/

 

W jaki sposób chrześcijanie oszukują samych siebie? W jaki sposób nasze postępowanie może prowadzić do naśmiewania się z Boga? Co Biblia mówi na temat wspierania finansowego osób, które głoszą Słowo Boże? Co oznacza siać dla ciała i siać dla Ducha? Dlaczego powinniśmy dobrze czynić wszystkim, szczególnie domownikom wiary?

Powołani do świętości – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:16-26/

 

Biblijne zrozumienie świętości. Dlaczego chrześcijanie są powołani do świętości? Czym są uczynki ciała? Czym jest owoc Ducha Świętego? W jaki sposób i dlaczego Biblia rażąco kontrastuje obie te rzeczywistości? Do czego wezwani są chrześcijanie? Co oznacza postępować według Ducha? Co oznacza żyć według ciała? Czy zbawienie skutkuje w przemianie życia człowieka?

Duchowy dysonans – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:13-15/

 

Jaka jest rola uświęcenia w życiu chrześcijanina? Dlaczego świętość ma tak wielkie znaczenie dla Boga i dlaczego powinna mieć tak samo wielkie znaczenie dla wierzących? W jaki sposób wyraża się wolność Chrystusowa w życiu osób zbawionych? Dlaczego służenie innym w miłości jest kluczową cechą charakterystyczną tych, którzy należą do Jezusa? Zwodniczość i fałszywość herezji “łatwego wierzenia”.

Wrogowie Ewangelii – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:7-12/

 

W jaki sposób działają fałszywi nauczyciele? Czym charakteryzują się fałszywi nauczyciele? Dlaczego głoszą nauki, które nie są zgodne ze Słowem Bożym? Co czyni, że są oni tak skuteczni? W jaki sposób należy reagować na fałszywe nauczanie? Jak należy traktować zwodzicieli, którzy głoszą falszywą Ewangelię?