Galacjan 1.1-9 – Adam Węgrzyk

Galacjan 1.1-9 – Adam Węgrzyk

Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Ewangelia Jezusa Chrystusa

Chrystus musi zbawić cię całkowicie albo wcale. On nie będzie Twoim współodkupicielem. Po co mieć nadzieję w Chrystusie plus coś co robisz? Po co próbować przypinać brudne szmaty Twoich uczynków do nieskazitelnej szaty sprawiedliwośći Chrystusa. Czy myślisz ze możesz ulepszyć skończoną i doskonałą ofiarę Chrystusa? To musi być tylko Chrystus.