Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś kochany – Paul Washer

Ci, którzy prawdziwie uwierzyli w Jezusa, są kochani przez Boga . Bóg kocha ich nie ze względu na ich własne uczynki i owocną służbę, lecz z uwagi na to , że są w Jezusie Chrystusie, Jego umiłowanym Synu. Nie chodzi więc o to co ty możesz zrobić dla Boga jako wierzący, lecz co On zrobił dla ciebie na krzyżu. Powinieneś czerpać swoją pełną radość i pokój z tego faktu, że Jezus Chrystus wykonał dla ciebie na krzyżu to, czego nigdy nie moglibyśmy sami uczynić.

Ewangelia. Najbardziej przerażająca prawda Biblijna.

Rzymian 5:6 Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.  Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Zgubieni z powodu braku poznania – Paul Washer

Osoba która chwieje się i nie ma poznania Biblijnej wiedzy, może stać się “Chrześcijańskim fanatykiem” i zaszkodzić zarówno Kościołowi jak i niewierzącemu światu. Kościołowi, ponieważ ustala zasady dla Chrześcijan których Jezus Chrystus nigdy nie ustanowił i obciąża lud Boży tak jak robili to faryzeusze. Niewierzącym, ponieważ ten fanatyk sprawi że potkną się oni o Chrześcijaństwo zanim jeszcze poznają Ewangelię. Natomiast jedyną rzeczą o którą powinien się potknąć niewierzący jest Ewangelia którą głosimy. Tak więc musimy znać nasze Biblie, żeby nie było czasem powiedziane o nas “Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania;” – Ozeasz 4:6.