Co na to Biblia? – Nasz nowy program już ruszył! Zapraszamy!

Biblia jest natchnionym, nieomylnym Słowem Żywego Boga. Z tego powodu, całe nasze życie, plany, decyzje, pragnienia, poglądy – powinny być kształtowane przez Słowo Boże.

Jezus zawsze powoływał się na Slowo Boże, uznając je za najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia (Ewangelia Mateusza 4:1-10). Apostoł Paweł powiedział do wierzacych, że Pismo Święte zostało napisane m.in. dla naszego pouczenia (List do Rzymian 15:4), a nawet ostrzeżenia przed niewłaściwym postępowaniem (1 List do Koryntian 10:11).

Ponadto, apostoł Paweł zapewnia nas, że Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany (2 list do Tymoteusza 3:16-17).

Biorąc to wszystko pod uwagę, program Co na to Biblia ma celu udzielanie odpowiedzi zgodnych z wolą Bożą oraz tym, co jest napisane w Słowie Bożym.

 

Zachęcamy do zadawania pytań wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, co na to Biblia? Pytania można kierować na adres:

[email protected]

 

Życzymy Błogosławieństw Bożych!

 

css.php