Czy jesteś głupcem – Adam Węgrzyk /Ewangelia Łukasza 12:13-21/ ☑☑☑

 

Kim jest głupiec w oczach Bożych? Jak rozumieć życie chrześcijanina w czasie pandemii wirusa? Czego Bóg oczekuje od człowieka w kwestii życia na tym świecie? Jak należy zarządzać rzeczami materialnymi?