Czy jesteś głupcem – Adam Węgrzyk /Ewangelia Łukasza 12:13-21/ ☑☑☑

Kim jest głupiec w oczach Bożych? Jak rozumieć życie chrześcijanina w czasie pandemii wirusa? Czego Bóg oczekuje od człowieka w kwestii życia na tym świecie? Jak należy zarządzać rzeczami materialnymi?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Czy jesteś głupcem