Dziedzictwo przez wiarę – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 3:23-29/

 

Dlaczego zbawienie musi być jedynie z wiary? W jaki sposób Bóg zaplanował zbawienie człowieka? Czym jest obiecane dziedzictwo Boże dane tym, którzy uwierzyli w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa? Dlaczego zbawienie nie może być z uczynków?