Dziedzictwo przez wiarę – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 3:23-29/

Dlaczego zbawienie musi być jedynie z wiary? W jaki sposób Bóg zaplanował zbawienie człowieka? Czym jest obiecane dziedzictwo Boże dane tym, którzy uwierzyli w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa? Dlaczego zbawienie nie może być z uczynków?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Dziedzictwo przez wiarę

css.php