Esencja życia chrześcijanina – Adam Węgrzyk – 1 Tesaloniczan 5:16-18

Jakie powinny być cechy charakterystyczne prawdziwego chrześcijanina? Do czego Słowo Boże zobowiązuje chrześcijan? Jaką rolę odgrywa modlitwa w życiu wierzącego? Co znaczy, aby zawsze się radować, nieustannie się modlić i za wszystko być wdzięcznym? Jakie są biblijne powody, dla których nasze modlitwy nie będą wysłuchane przez Boga?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

Esencja życia chrześcijanina

css.php