Jak rozumieć uświęcenie? – Adam Węgrzyk – List do Rzymian 6:1-5

Czym jest uświęcenie? Jakie powinniśmy mieć nastawienie przy wzrastaniu w świętości? Jaka jest relacja między doktryną usprawiedliwienia z wiary, a doktryną uświęcenia? Co to jest antynomianizm? Co znaczy być ochrzczonym w Chrystusa? Jak stosunek do grzechu ukazuje zbawienie człowieka?

css.php