Jak się modlić? – Adam Węgrzyk – Ewangelia Łukasza 11:1-4

W jakim celu Jezus uczył modlitwy „Ojcze Nasz”? W jaki sposób Jezus chce, aby wierzący się modlili? Jaka powinna być postawa serca, nastawienie i pragnienia, w trakcie modlitwy? Co znaczą wyrażenia zawarte w modlitwie „Ojcze Nasz”? Co znaczą słowa: „I nie wódź nas na pokuszenie”?

css.php