Niezmierzona grzeszność grzechu (Rzymian 7:13) – Adam Węgrzyk

Opis natury grzechu na podstawie listu do Rzymian rozdział 7:13. Jaki jest grzech? Jak działa zwodniczość i oszustwo grzechu? Dlaczego chrześcijanom zdarza się popełniać czasami ten sam grzech? Jak wierzący powinni walczyć z grzechem?

css.php