On musi wzrastać – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:22-30/ ☑☑☑

Dlaczego Jezus przyszedł na świat, aby być wywyższonym? Jak należy rozumieć życie w kontekście chwały Jezusa? Czym charakteryzuje się służba pastora w świetle Jezusa? Jak należy postrzegać pastorów i starszych zborów w kontekście chwały Jezusa? Największe powołanie wierzących i największy cel ich służby.

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

On musi wzrastać

css.php