Jak się modlić? – Adam Węgrzyk – Ewangelia Łukasza 11:1-4

W jakim celu Jezus uczył modlitwy “Ojcze Nasz”? W jaki sposób Jezus chce, aby wierzący się modlili? Jaka powinna być postawa serca, nastawienie i pragnienia, w trakcie modlitwy? Co znaczą wyrażenia zawarte w modlitwie “Ojcze Nasz”? Co znaczą słowa: “I nie wódź nas na pokuszenie”?

Kościół Chrześcijański w Krakowie zaprasza! 9 czerwca godz: 11:00-14:00

List do Tytusa, rozdział 2, wersy: 3.4.5

„starsze kobiety mają…dawać dobry przykład; niech pouczają młodsze kobiety…aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.”

• Czy pragniesz bliższej przyjaźni z kobietami, które kochają Jezusa?
• Czy tęsknisz za kimś, kto zachęciłby cię w wierze i umocnił, aby żyć na chwałę Boga?
• Czy chciałabyś wiedzieć, czego Bóg oczekuje od biblijnej kobiety?
• Czy chciałabyś wiedzieć, jak wprowadzić w życie biblijne nauczanie dotyczące kobiecości?

Jeśli tak, zapisz się na cykl spotkań pt. „Biblijna kobieta”, pisząc wiadomość na adres: [email protected]

Wszelkie pytania, dotyczące spotkań, można kierować na powyższy adres e-mail.

Przewidywany czas zakończenia – 14:00

Zapraszamy serdecznie!