On musi wzrastać – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:22-30/ ☑☑☑

 

Dlaczego Jezus przyszedł na świat, aby być wywyższonym? Jak należy rozumieć życie w kontekście chwały Jezusa? Czym charakteryzuje się służba pastora w świetle Jezusa? Jak należy postrzegać pastorów i starszych zborów w kontekście chwały Jezusa? Największe powołanie wierzących i największy cel ich służby.

Albowiem Bóg – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:16/ ✔✔✔

 

W jaki sposób należy interpretować najbardziej znany i najczęściej cytowany wers w całej Biblii? Jaka jest Boża miłość? Czy Bóg kocha wszystkich ludzi? Jakie znaczenie ma fakt, że Biblia jest jedynym i w pełni wystarczalnym autorytetem w sprawach wiary? Co znaczy uwierzyć w Jezusa? W jaki sposób to czy osoba wierzy w Jezusa, determinuje to gdzie osoba spędzi wieczność?

Rozkojarzenie – Don Currin /Ewangelia Mateusza 6:19-34/ 🛡🛡🛡

 

Niesamowicie pomocne kazanie pastora Dona Currina odnoszące się do codziennych nawyków i praktyk chrześcijan, które stanowią regularne rozproszenie i rozkojarzenie ich myśli od Chrystusa. Pastor Don Currin, w oparciu o fragment kazania na górze, ukazuje nauczanie Jezusa o konieczności poświęcenia całego swojego życia chrześcijańskiego Królestwu Bożemu.