Żywa Miłość – Adam Węgrzyk /1 list do Koryntian 13:4-7/

 

Definicja prawdziwej miłości. Czym jest miłość? Jaka jest jej natura? Jak działa miłość? Po czym poznać miłość? Czym miłość być nie może? W jaki sposób można poznać prawdziwą miłość? Jaka jest relacja między zbawieniem, a miłością? Jaka jest relacja między życiem chrześcijańskim, a miłością?

Poznani przez Boga – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 4:8-11/

 

Czym jest zbawienie? Dlaczego zbawienie stanowi tak wielki kontrast do życia przed nawróceniem? Czym są marne przeświadczenia  i przekonania, od których w Chrystusie jesteśmy uwolnieni? Niedorzeczność grzechu i światowości w świetle piękna Bożego zbawienia