Ewangelia, a gniew Boga cz.1 – Adam Węgrzyk – Rzymian 1:16-17

Dlaczego chrześcijanie wstydzą się ewangelii? Co znaczy, że w ewangelii Jezusa jest moc Boża? W jaki sposób człowiek jest usprawiedliwiony przez Boga? Co znaczy, że Bóg czyni człowieka sprawiedliwym? Czy kościół katolicki ma fałszywą ewangelię? Wyjaśnienie nauki o usprawiedliwieniu człowieka z łaski Bożej, tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa

Czy chrześcijanin musi należeć do lokalnego kościoła? Adam Węgrzyk – Rzymian 16:1-2

Co Biblia mówi o przynależności wierzącego do lokalnego zboru? Czy Bóg oczekuje, aby chrześcijanie należeli do kościoła lokalnego? Czy członkostwo w lokalnym zborze jest biblijne? Czy przynależność do lokalnej wspólnoty osób wierzących jest wymagana czy dobrowolna? Jakie są cechy charakterystyczne biblijnego i zdrowego kościoła?

Are you a fool? Luke 12:13-21 – Adam Węgrzyk

The Christian approach toward money and possessions. The sin of covetousness. How does God expect of us to perceive riches and possessions? What does it mean to be rich toward God?

 

The sermon preached at Grace Fellowship Manchester on April the 4th.

http://gfmanchester.com

 

Zmiana godziny nabożeństwa

Pragniemy poinformować, że od 8 kwietnia 2018 roku, nasze niedzielne nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Serdecznie zapraszamy! 🙂

Zmartwychwstanie Jezusa sercem ewangelii – Adam Węgrzyk – 1 Koryntian 15:1-20

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest źródłem nadziei i radości dla chrześcijanina. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest konieczna do zbawienia, gdyż stanowi kluczowy aspekt ewangelii. Ewangelia bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie jest prawdziwą ewangelią. Zmartwychwstanie Jezusa jest nie tylko prawdą biblijną, ale również logicznym i dowiedzionym faktem historycznym.

Zmartwychwstanie Jezusa sercem ewangelii – Adam Węgrzyk – 1 Koryntian 15:1-20

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest źródłem nadziei i radości dla chrześcijanina. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest konieczna do zbawienia, gdyż stanowi kluczowy aspekt ewangelii. Ewangelia bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie jest prawdziwą ewangelią. Zmartwychwstanie Jezusa jest nie tylko prawdą biblijną, ale również logicznym i dowiedzionym faktem historycznym.