Powołanie każdego chrześcijanina – Adam Węgrzyk – Mateusza 28:16-20

Jaka jest największa misja Kościoła? Jaka jest największa odpowiedzialność każdego chrześcijanina? Czym jest chrzest? Dlaczego niektórzy apostołowie powątpiewali widząc zmartwychwstałego Jezusa? Dlaczego chrześcijanie nie chcą głosić ewangelii? 5 kryteriów wymaganych do zrealizowania nakazu czynienia uczniów Jezusa.

Pierwsze spotkanie z cyklu “Biblijna kobieta” – już za nami!

Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas!

Spotkania z cyklu “biblijna kobieta” mają na celu zachęcić, zmotywować i pouczyć wierzące kobiety poprzez Słowo Boże. Już wkrótce, rozpoczniemy przygotowania do kolejnego spotkania dla kobiet, o którym poinformujemy wcześniej na naszej stronie i facebooku.

poniżej znajdują się zdjęcia ze spotkania:

 

Życzymy Bożych błogosławieństw:)

Prawdziwe znaczenie przypowieści o Samarytaninie – Adam Węgrzyk – Łukasza 10:25-37

Czego naprawdę naucza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Jak wiele wymaga się od człowieka, który chce pójść do nieba na podstawie swoich uczynków i przestrzegania przykazań? Jaka jest jedyna droga zbawienia i jaki jest jedyny sposób w jaki człowiek może mieć przebaczone grzechy i pójść do nieba?

Już wkrótce!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zapraszamy na spotkanie chrześcijańskie z cyklu: Biblijna kobieta.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 11:00 w Krakowie przy ulicy Królewskiej 2 ( biuro na parterze).

Przewidywana godzina zakończenia spotkania: 14:00

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie przybycia poprzez wysłanie email’a na adres: [email protected]   do dnia 5 czerwca 2018r.

 

Pozostałe informacje dotyczące spotkania dostępne są pod linkiem:

Kościół Chrześcijański w Krakowie zaprasza! 9 czerwca godz: 11:00-14:00