Galacjan 1.1-9 – Adam Węgrzyk

Galacjan 1.1-9 – Adam Węgrzyk

Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Zgubieni z powodu braku poznania – Paul Washer

Osoba która chwieje się i nie ma poznania Biblijnej wiedzy, może stać się “Chrześcijańskim fanatykiem” i zaszkodzić zarówno Kościołowi jak i niewierzącemu światu. Kościołowi, ponieważ ustala zasady dla Chrześcijan których Jezus Chrystus nigdy nie ustanowił i obciąża lud Boży tak jak robili to faryzeusze. Niewierzącym, ponieważ ten fanatyk sprawi że potkną się oni o Chrześcijaństwo zanim jeszcze poznają Ewangelię. Natomiast jedyną rzeczą o którą powinien się potknąć niewierzący jest Ewangelia którą głosimy. Tak więc musimy znać nasze Biblie, żeby nie było czasem powiedziane o nas “Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania;” – Ozeasz 4:6.