Celibat według Boga – Adam Węgrzyk – 1 Kor 7:28-40

Czym jest celibat? Jak rozpoznać powołanie do życia w celibacie? Kiedy chrześcijanin powinien wziąć ślub? Kto i dlaczego powinien rozważyć bycie singlem? Z czym wiąże się małżeństwo? Jaki jest stosunek małżeństwa do bycia singlem? Jaką rolę w kościele mają wierzący, którzy nie wstąpili w związek małżeńśki? Jak powinniśmy postrzegać singli w zborze?

Celibat według Boga – Adam Węgrzyk – 1 Kor 7:28-40

Czym jest celibat? Jak rozpoznać powołanie do życia w celibacie? Kiedy chrześcijanin powinien wziąć ślub? Kto i dlaczego powinien rozważyć bycie singlem? Z czym wiąże się małżeństwo? Jaki jest stosunek małżeństwa do bycia singlem? Jaką rolę w kościele mają wierzący, którzy nie wstąpili w związek małżeńśki? Jak powinniśmy postrzegać singli w zborze?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Celibat według Boga

Przydatny dla Boga cz.3 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:23-26

Co znaczy bycie przydatnym sługą według Boga? Jak Słowo Boże definiuje użytecznego sługę Bożego? Dlaczego chrześcijanie powinni dążyć do bycia przydatnymi dla Boga? W jaki sposób chrześcijanie oddają chwałę Bogu? Jaka jest relacja między byciem przydatnym sługą Bożym, a głoszeniem ewangelii niewierzącym? Jaka jest relacja między Bożą suwerennością w zbawieniu człowieka, a ludzką odpowiedzialnością? Jakie są cechy charakterystyczne wierzącego, który prawdziwie jest przydatny w planach Bożych?

Przydatny dla Boga cz.3 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:23-26

Co znaczy bycie przydatnym sługą według Boga? Jak Słowo Boże definiuje użytecznego sługę Bożego? Dlaczego chrześcijanie powinni dążyć do bycia przydatnymi dla Boga? W jaki sposób chrześcijanie oddają chwałę Bogu? Jaka jest relacja między byciem przydatnym sługą Bożym, a głoszeniem ewangelii niewierzącym? Jaka jest relacja między Bożą suwerennością w zbawieniu człowieka, a ludzką odpowiedzialnością? Jakie są cechy charakterystyczne wierzącego, który prawdziwie jest przydatny w planach Bożych?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Przydatny dla Boga cz. 3

Przydatny dla Boga cz.2 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:19-22

Jak chrześcijanie realizują swoje powołanie w oczach Boga? W jaki sposób wierzący oddają chwałę Bogu? Na czym polega służba dla Pana? Jakie są cechy przydatnego sługi Bożego? Do czego Słowo Boże zobowiązuje pastorów? Jaka jest rola uświęcenia w służbie dla Boga? Czym jest fałszywa nauka i dlaczego należy jej unikać? W jaki sposób apostoł Paweł kończy swoją misję na tym świecie?

Przydatny dla Boga cz.2 – Adam Węgrzyk – 2 Tm 2:19-22

Jak chrześcijanie realizują swoje powołanie w oczach Boga? W jaki sposób wierzący oddają chwałę Bogu? Na czym polega służba dla Pana? Jakie są cechy przydatnego sługi Bożego? Do czego Słowo Boże zobowiązuje pastorów? Jaka jest rola uświęcenia w służbie dla Boga? Czym jest fałszywa nauka i dlaczego należy jej unikać? W jaki sposób apostoł Paweł kończy swoją misję na tym świecie?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Przydatny dla Boga cz.2