Powołani do świętości – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:16-26/

Biblijne zrozumienie świętości. Dlaczego chrześcijanie są powołani do świętości? Czym są uczynki ciała? Czym jest owoc Ducha Świętego? W jaki sposób i dlaczego Biblia rażąco kontrastuje obie te rzeczywistości? Do czego wezwani są chrześcijanie? Co oznacza postępować według Ducha? Co oznacza żyć według ciała? Czy zbawienie skutkuje w przemianie życia człowieka?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Powołani do świętości