Sąd nad niewierzącymi – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:17-21/ 🔔🔔🔔

Na czym polega Sąd Boży? Dlaczego ludzie którzy nie uwierzą w Jezusa będą potępieni? Jaka była motywacja Boga, aby posłać na śmierć swojego jednorodzonego Syna? Jaka jest różnica między osobą wierzącą i niewierzącą oraz zbawioną i niezbawioną?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Sąd nad niewierzącymi