Sługa Chrystusa – Adam Węgrzyk /Galacjan 1:10-24/

Dlaczego Ewangelia Boża jest tak istotna? W jaki sposób nawrócenie i życie przed nawróceniem apostoła Pawła, wpływa na wiarygodność Ewangelii? Dlaczego sługa Chrystusa nie może dążyć do bycia zaakceptowanym przez ludzi? W jaki sposób pastorzy sprzeniewierzają się swojej służbie?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”