Śmierć która daje życie – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 10:17-25/

Zamysł Trójjedynego Boga w zbawieniu człowieka. Wola Jezusa aby zrealizować zbawienie. Suwerenność Jezusa w jego śmierci oraz zmartwychwstaniu.

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Śmierć która daje życie

css.php