Światłość Boga – Adam Węgrzyk /Jana 1:6-13/

 

Jezus Chrytus jako Światłość Boga. Co znaczy, że Druga Osoba Trójjedynego Boga jest Światłością? Jaka jest relacja między Światłością Bożą, a ludzkością? Jakie są świadectwa dotyczące osoby Jezusa Chrytusa? Po czym poznać człowieka posłanego przez Boga? Jaka jest rola głoszenia Słowa Bożego w Bożym planie zbawienia człowieka?

css.php