Światłość Boga – Adam Węgrzyk /Jana 1:6-13/

Jezus Chrytus jako Światłość Boga. Co znaczy, że Druga Osoba Trójjedynego Boga jest Światłością? Jaka jest relacja między Światłością Bożą, a ludzkością? Jakie są świadectwa dotyczące osoby Jezusa Chrytusa? Po czym poznać człowieka posłanego przez Boga? Jaka jest rola głoszenia Słowa Bożego w Bożym planie zbawienia człowieka?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Światłość Boga

css.php