Usynowienie przez wykupienie – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 4:1-7/

Dlaczego zbawienie człowieka musi być tylko przez wiarę? Jaki jest związek między zbawieniem człowieka, a usynowieniem człowieka przez Boga? Czym jest Boża adopcja? Z czym wiąże się Boża adopcja? W jaki sposób Słowo Boże charakteryzuje osoby, które są zbawione?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Usynowienie przez wykupienie

css.php