Zamierzona ślepota – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 9:1-12/

Jak wygląda realizacja Bożych doskonałych planów poprzez tragedie ludzkie?Jak wierzący powinni rozumieć takie sytuacje?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Zamierzona ślepota

 

css.php