Zbawienie tylko dla bezsilnych – Adam Węgrzyk /Ewangelia Łukasza 4:16-30/

W jaki sposób grzech uniemożliwia człowiekowi zbawienie? Czym jest ewangelia Jezusa? Dlaczego Jezus został znienawidzony? W jaki sposób człowiek może zostać zbawiony? Dlaczego człowiek powinien zostać zbawiony? Jaka jest natura człowieka i ewangelii Bożej?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Zbawienie tylko dla bezsilnych

css.php