Znamię chrześcijanina – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 13:25-38/

 

Konfrontacja Judasza, nowe przykazanie dla Jezusa oraz problematyka szczepień w kontekście tego przykazania.

css.php