Zwykły Kościół Niezwykłego Boga – Adam Węgrzyk /Dzieje apostolskie 2:42-47/ ✴✴✴

Czym jest Kościół Boży? Jakie cechy charakterystyczne ma biblijny kościoł lokalny?Czy ilość członków w zborze jest oznaką wzrostu kościoła? Z czym wiąże się niewłaściwie rozumiana idea zboru lokalnego? Czego wymaga Bóg od swojego Kościoła? Jakie są nadużycia w zborach lokalnych? Jaka jest rola kościoła na tym świecie? Esencja życia zboru lokalnego.

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Zwykły Kościół Niezwykłego Boga