Żywa Miłość – Adam Węgrzyk /1 list do Koryntian 13:4-7/

Definicja prawdziwej miłości. Czym jest miłość? Jaka jest jej natura? Jak działa miłość? Po czym poznać miłość? Czym miłość być nie może? W jaki sposób można poznać prawdziwą miłość? Jaka jest relacja między zbawieniem, a miłością? Jaka jest relacja między życiem chrześcijańskim, a miłością?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Żywa Miłość