Rozkojarzenie – Don Currin /Ewangelia Mateusza 6:19-34/ 🛡🛡🛡

 

Niesamowicie pomocne kazanie pastora Dona Currina odnoszące się do codziennych nawyków i praktyk chrześcijan, które stanowią regularne rozproszenie i rozkojarzenie ich myśli od Chrystusa. Pastor Don Currin, w oparciu o fragment kazania na górze, ukazuje nauczanie Jezusa o konieczności poświęcenia całego swojego życia chrześcijańskiego Królestwu Bożemu.

Nowe życie – Adam Urban /list do Kolosan 3:1-25/

 

Co znaczy być nowym człowiekiem w Chrystusie? Co Biblia mówi na temat odrodzenia duchowego człowieka? Jak wygląda życie człowieka, który narodził się na nowo? Jaka jest nowa rzeczywistość w Chrystusie? Jaka powinna być motywacja do wyzbywania się grzesznych zachowań?

Zwykły Kościół Niezwykłego Boga – Adam Węgrzyk /Dzieje apostolskie 2:42-47/ ✴✴✴

 

Czym jest Kościół Boży? Jakie cechy charakterystyczne ma biblijny kościoł lokalny?Czy ilość członków w zborze jest oznaką wzrostu kościoła? Z czym wiąże się niewłaściwie rozumiana idea zboru lokalnego? Czego wymaga Bóg od swojego Kościoła? Jakie są nadużycia w zborach lokalnych? Jaka jest rola kościoła na tym świecie? Esencja życia zboru lokalnego.

Abyś nie zginął – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:12-15/

 

Dlaczego Jezus musiał być ukrzyżowany? Jaki jest ostateczny los człowieka?Jakie znaczenie ma wywyższenie węża na pustyni przez Mojżesza?W jaki sposób należy rozmawiać z ludźmi, którzy są zwiedzeni co do swojej wiary? W jaki sposób realizuje się Boże zbawienie w życiu człowieka i jakie są jego skutki?

Ludzka odpowiedzialność w Bożej suwerenności – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:8-11/

 

Czy człowiek ma wolną wolę? Czy jest wolna wola?Z czym wiąże się suwerenność Boga? Dlaczego człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem i zda sprawę Bogu ze swojego życia? Jaka jest zależność i relacja między suwerennością Bożą, a odpowiedzialnością człowieka? Dlaczego człowiek jest zobowiązany przyjść do Boga mimo swojej niezdolności by to uczynić? W jaki sposób ewangelizował Jezus i apostołowie?

Ludzka odpowiedzialność w Bożej suwerenności – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:8-11/

Czy człowiek ma wolną wolę? Czy jest wolna wola?Z czym wiąże się suwerenność Boga? Dlaczego człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem i zda sprawę Bogu ze swojego życia? Jaka jest zależność i relacja między suwerennością Bożą, a odpowiedzialnością człowieka? Dlaczego człowiek jest zobowiązany przyjść do Boga mimo swojej niezdolności by to uczynić? W jaki sposób ewangelizował Jezus i apostołowie?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Ludzka odpowiedzialność w Bożej suwerenności